The Story
of La Luna Land

La Luna Land (Xứ Sở Ánh Trăng)

La Luna Land hay cái tên mà mình vẫn luôn gọi, Xứ Sở Ánh Trăng, là miền đất mà mình sẽ vun đắp từng chút, từng chút, là niềm hi vọng lớn lao, là ánh sáng chữa lành và tình thương (dành cho mình và cho người).

La Luna - The Healing Light
(Tiệm Ánh Sáng)

Ở La Luna sẽ có thật nhiều hạt mầm chữa lành được gieo. Và hạt mầm đầu tiên là Tiệm Ánh Sáng (La Luna – The Healing Light) – nơi mình gửi gắm một vài viên đá tự nhiên mang năng lượng chữa lành và những chiếc macramé do tự tay mình làm. Tiệm Ánh Sáng còn là nơi mình và người học hỏi, chia sẻ, trao đổi những kiến thức, hiểu biết, câu chuyện về Đá.

The little human behind La luna

A Reiki practitioner who is learning to combine the life-force energy and the healing power of crystals in her life.

Follow her life at teewanders.com where she gives more insights into her lifestyle (simple, mindful & green living). 

Thuy Luu

teewanders.com