Heal Your Mind, Body, and Soul

“Healing may not be so much about getting better, as about letting go of everything that isn’t you – all of the expectations, all of the beliefs – and becoming who you are.”

Chữa lành Reiki trực tiếp

Buổi chữa lành sẽ được thực hiện tại không gian ấm áp, thư giãn của La Luna.

Chi phí:

1 session (1h) – 600.000 VNĐ

4 sessions – 210.000 VNĐ

Chữa lành Reiki từ xa

Tiếp nhận năng lượng chữa lành Reiki ngay tại nhà hoặc ở bất cứ đâu.

Chi phí:

30 phút – 300.000 VNĐ

60 phút – 500.000 VNĐ

Chữa lành Crystal Reiki

Kết hợp năng lượng Reiki và năng lượng diệu kỳ của đá tự nhiên trong chữa lành

Chi phí:

1 session (1h) – liên hệ

4 sessions – liên hệ

Every step taken in mindfulness brings us one step closer to healing ourselves and the planet. - Thich Nhat Hanh