Một số trải nghiệm trong buổi chữa lành Reiki

Reiki là một phương pháp đặt tay chữa lành có nguồn gốc từ Nhật Bản, được dùng để tái tạo

Read More

Giới thiệu về phương thức chữa lành Reiki

Trước đây khi mọi người hỏi Reiki là gì, thường thì mình giải thích đơn giản rằng Reiki là năng

Read More

Khép lại 2020 với nghi lễ Buông và Nhận

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ khép lại năm 2020 đầy biến động. Càng về những

Read More

Bạn nên chuẩn bị gì trước buổi chữa lành Reiki từ xa?

Năng lượng Reiki có thể được gửi tới người (đối tượng) nhận một cách trực tiếp (đặt tay) hoặc từ

Read More